Project Description

Rezydencja Walenty, Kraków

Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Prądnicka 48 w Krakowie jako Generalny Wykonawca (117 mieszkań, 11 kondygnacji naziemnych, 2 kondygnacje podziemne pow. całkowita 14 000 m2. Zaprojektowanie, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę, pozyskanie finansowania, oddanie do użytkowania).

Galeria